inkomotininews@gmail.com

Μήνυμα εορτής Τριών Ιεραρχών, του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Μαρωνείας & Κομοτηνής κ.κ. Παντελεήμονος

Ἀγαπητοὶ μου,

Ὁ πανηγυρικὸς ἑορτασμὸς τῶν τριῶν Μεγάλων Πατέρων καὶ Διδασκάλων τῆς οἰκουμενικῆς Χριστιανοσύνης...
...Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καὶ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ἀποτελεῖ σήμερα ὀφειλετικὴ ἀφορμὴ νὰ κοινωνήσω ὡς πατέρας καὶ ἀδελφὸς τὴν εὐγνωμοσύνη μου  πρὸς κάθε πρόσωπο, τὸ ὁποῖο συμμετέχει ἐνσυνείδητα στὴν ἐργώδη παιδευτικὴ διαδικασία, μέσα στὰ ὅρια τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς. Τοὺς γονεῖς, οἱ ὁποῖοι μὲ κόπο καὶ στερήσεις μεγαλώνουν τὰ Θρακιωτόπουλά μας, τοὺς κάθε ἐκπαιδευτικῆς βαθμίδας δασκάλους καὶ παιδαγωγοὺς μας, τοὺς δημοσίους λειτουργοὺς ἀλλὰ καὶ κάθε ἰδιωτικὸ ἤ δημόσιο φορέα πνευματικῆς ἀγωγῆς, κυρίως δὲ τὴ νεολαία τῆς Θράκης μας, πρὸς τὴν ὁποία κατατείνουν οἱ προσπάθειες ὅλων τῶν μεγαλυτέρων, προκειμένου νὰ τοὺς ἐξασφαλίσουμε τὸ «εὐ ζῆν» κατὰ τὸν Μέγα Ἀλέξανδρο ἀλλὰ καὶ τὸ «κατὰ Χριστὸν ζῆν» κατὰ τὴν διδασκαλία τῶν ἁγίων τριῶν Ἱεραρχῶν.

Ὅλοι ἀνεξαιρέτως μὲ τὸ παράδειγμα, τὸ ὁποῖο ἐκπέμπουμε καὶ τὸν τρόπο βιωτῆς μας, τὴν καλλιέργεια τῶν φυσικῶν καὶ ἐπίκτητων ἱκανοτήτων μας, ὀφείλουμε νὰ συνεργοῦμε στὴν ἐμπέδωση τῆς μεγάλης ἀξίας τῆς Παιδείας, γιὰ τὴν ὁποία ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος λέγει ὅτι εἶναι: «μέγιστο ἀγαθὸ γιὰ τὸν ἄνθρωπο καὶ μετάληψη ἁγιότητος».

Πρόκειται, συνεπῶς, γιὰ μία διὰ βίου πολὺ δύσκολη προσπάθεια. Γιατί; θὰ ρωτήσει κάποιος ἀνυποψίαστος. Διότι, ὅπως ἔγραφε ὁ νομπελίστας ποιητὴς μας Γιῶργος Σεφέρης ἐπιβεβαιώνοντας καὶ τὴν πραγματικότητα τῆς ἐποχῆς μας «ὑπάρχει μιὰ καλὴ παιδεία, ἐκείνη ποὺ ἐλευθερώνει καὶ βοηθᾶ τὸν ἄνθρωπο νὰ ὁλοκληρωθεῖ σύμφωνα μὲ τὸν ἑαυτὸ του καὶ μία κακὴ παιδεία, ἐκείνη ποὺ διαστρέφει καὶ ἀποστεγνώνει καὶ εἶναι μία βιομηχανία, ποὺ παράγει τοὺς ψευτομορφωμένους καὶ τοὺς νεόπλουτους τῆς μάθησης, οἱ ὁποῖοι ἔχουν τὴν ἴδια κίβδηλη εὐγένεια μὲ τοὺς νεόπλουτους τοῦ χρήματος».

Σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο ἔγκειται ἡ μεγάλη προσφορὰ τῶν ἁγίων Ἱεραρχῶν, ποὺ σήμερα ἑορτάζουμε. Προσέφεραν, δηλαδή, τὴν ὕπαρξή τους καλλιεργῶντας    τὴν καλὴ καὶ ἀγαθὴ Παιδεία. Ὁ καταγεγραμμένος στὰ πολυάριθμα βιβλία    λόγος τους εἶναι ἕνα γνήσιο καὶ ἀσφαλὲς μονοπάτι πρὸς τὸ ἀληθινὸ Φῶς τῆς σοφίας: τὸν Ἅγιο Θεό.  Ἡ ζωὴ τους φέρει τὴν σφραγῖδα τοῦ δύσκολου, ἐπίμοχθου καὶ γεμάτου θυσίες πνευματικοῦ ἀγῶνα, ὁ ὁποῖος ὅμως πάντοτε μεταμορφώνει τὸν ἐπίγειο ἄνθρωπο σὲ οὐράνιο ἄγγελο καὶ τὸν καταξιώνει στὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ὁ πολὺς ὑλικὸς τους πλοῦτος ἔγινε τροφή, ἔνδυμα, φάρμακο καὶ στέγη γιὰ κάθε πεινασμένο, πτωχό, ἀσθενῆ καὶ ἀνέστιο τῆς ἐποχῆς τους καὶ αὐτὸ προσέθετε στὴν ψυχὴ τῶν μεγάλων Ἱεραρχῶν ἁγιότητα, χαρά καὶ βεβαιότητα, ὅτι προσφέρουν τελικῶς στὸν ἴδιο τὸν Χριστὸ μας.

Γιὰ ὅλα αὐτὰ οἱ τρεῖς Ἱεράρχες ἀποτελοῦν πρότυπο γνήσιας Παιδείας καὶ σημασιολογοῦν τὸν ἀνθρωπολογικὸ τῦπο ποὺ κομίζει ὁ ἑλληνοχριστιανικὸς πολιτισμὸς τους στὴν παγκόσμια κοινότητα. Τὸν φιλόκαλλο (αὐτὸν ποὺ ἀγαπᾶ τὴν ὀμορφιά) ὁ ὁποῖος εἶναι ταυτοχρόνως καὶ φιλόθεος (ἀγαπᾶ δηλαδὴ τὸν Θεό).

Αὐτὸ ἀναγνώρισε τὸ 1979 καὶ ἡ γαλλικὴ ἐφημερίδα le Monde ἡ ὁποία, ὅταν ἐπισήμως ἐνταχθήκαμε στὶς χῶρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Οἰκονομικῆς Κοινότητας, ἔγραφε ὅτι «καλωσορίζουμε τὴν χώρα τῆς φιλοκαλίας,  τὴν χώρα τοῦ Βασιλείου, τοῦ Γρηγορίου, τοῦ Χρυσοστόμου».

Ἀγαπητοὶ μου ἀδελφοὶ καὶ παιδιά,

Σὲ πεῖσμα τῶν δύσκολων σημερινῶν συγκυριῶν, ἄς καλλιεργήσουμε μὲ ἐπιμέλεια τὴν φιλοκαλία καὶ τὴν φιλοθεΐα τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, γιατὶ αὐτὲς εἶναι οἱ δυνάμεις ποὺ θὰ διαλύσουν κάθε προσωπικὴ καὶ γενικευμένη κρίση, καθιστῶντας μας πρότυπα καλῶν καὶ ἀγαθῶν πολιτῶν στὴν ἀγαπημένη μας Ἑλλάδα, στὴν εὐρωπαϊκὴ μας οἰκογένεια ἀλλὰ καὶ στὴν οἰκουμένη ὁλάκερη.

Μὲ πατρικὲς εὐχὲς καὶ ἀγάπη Χριστοῦ
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Affiliate Network Reviews