inkomotininews@gmail.com

Πλειάδα ζητημάτων ταλανίζουν τους πολιτικούς μηχανικούς του δημοσίου

Η Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Θράκης πραγματοποίησε την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας της στην Κομοτηνή, παρόντος του προέδρου της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ Παναγιώτη Μουζιου, και του προέδρου του ΤΕΕ Θράκης Νίκου Παπαθανασίου.

Εγκρίθηκε...
...κατά πλειοψηφία ο διοικητικός απολογισμός, καθώς υπήρξε  μια λευκή ψήφος, ενώ εγκρίθηκε ομόφωνα ο οικονομικός απολογισμός.

Επίσης, έγινε συλλογή νέων απογραφικών δηλώσεων μελών για την καταβολή συνδρομών, η οποία αποφασίστηκε να συνεχιστεί με επισκέψεις στους χώρους εργασίας από μέλη του Δ.Σ.

Παράλληλα, υπήρξε ομόφωνο ψήφισμα της Γ.Σ., που καταγγέλλει την «εγκληματική ενέργεια που πάει να συντελεστεί στον ελλαδικό χώρο, να γίνει καταστροφή μεγάλου όγκου των χημικών της Συρίας στα ανοιχτά της Μεσογείου με συνέπειες καταστροφικές για το περιβάλλον, τους κατοίκους της χώρας και ιδιαίτερα της Κρήτης», και ζητά από την ελληνική Κυβέρνηση να μπλοκάρει την όλη διαδικασία.

Τυχερή της Βσιλόπιτας, ήταν η ΧαμιτίδουΜαρία.

Αναλυτικά το ΨΗΦΙΣΜΑ

«Μετά τη μη αποδοχή από άλλες χώρες, να γίνει καταστροφή των χημικών της Συρίας σε έδαφός τους, αποφασίστηκε να γίνει καταστροφή μεγάλου όγκου αυτών των χημικών στα ανοιχτά της Μεσογείου. Επιλέχθηκε δηλ. η μέθοδος της υδρόλυσης ανοιχτά της Κρήτης, επιχείρηση ιδιαίτερα επικίνδυνη για το Περιβάλλον και τη Δημόσια Υγεία. Τα συγκεκριμένα χημικά όπλα αποτελούν μείγματα επικίνδυνων και τοξικών ουσιών, που απειλούν με πλήρη νέκρωση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, με καταστροφή του οικοσυστήματος και των ζωντανών οργανισμών.
Οι επιστήμονες του Δημόκριτου και του Πολυτεχνείου Κρήτης κάνουν λόγο για μία εξαιρετικά επικίνδυνη με απρόβλεπτες συνέπειες πράξη που απειλεί τη δημόσια υγεία, το περιβάλλον, την οικονομία της χώρας, αλλά και την ευρύτερη περιοχή του κλειστού θαλάσσιου περιβάλλοντος της Μεσογείου, ένα από τα πιο σημαντικά θαλάσσια οικοσυστήματα του πλανήτη μας.
Η γενική συνέλευση της ΕΜΔΥΔΑΣ Θράκης καταγγέλλει την εγκληματική αυτή ενέργεια που πάει να συντελεστεί στον ελλαδικό χώρο με συνέπειες καταστροφικές για το περιβάλλον, τους κατοίκους της χώρας και ιδιαίτερα της Κρήτης και ζητά από την ελληνική Κυβέρνηση να μπλοκάρει την όλη διαδικασία.
Κυριότερα σημεία της ομιλίας του Προέδρου της ΕΜΔΥΔΑΣ Θράκης Αλέξανδρου Κηπουρού, σχετικά με τη σημερινή πολιτική που εκφράζεται µε:

Τη δραµατική µείωση του εισοδήµατος, της τάξης του 50%, η οποία έχει επέλθει µε την εφαρµογή του ενιαίου µισθολογίου στο οποίο για πρώτη φορά δεν αναγνωρίζεται ο πενταετής κύκλος σπουδών των µηχανικών, αλλά αµείβονται όπως και οι υπόλοιποι Π.Ε., την κατάργηση των ειδικών επιδοµάτων ευθύνης 6 & 7 τοις χιλίοις, τη µείωση  των εκτός έδρας αποζηµιώσεων και του ορίου αυτών.
∆εν θα πρέπει να ξεχνούµε επίσης, την παράλογη αύξηση της άµεσης και έµµεσης φορολογίας των εργαζοµένων και χρόνια τώρα τη µη αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τοµέα.

Την υποβάθµιση και µεθοδευµένη απαξίωση των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου και των Μηχανικών ∆.Υ. µε διάφορους τρόπους, όπως η συστηµατική και σχεδιασµένη εκχώρηση επιτελικών αρµοδιοτήτων του δηµόσιου τοµέα (πολεοδοµίες – ελεγκτές δόµησης), όπως ο σχεδιασµός, ο προγραµµατισµός και ο έλεγχος των έργων και µελετών σε ιδιωτικούς φορείς (σχέδια για ιδιώτες επιβλέποντες δηµοσίων έργων & µελετών). Η πολιτική αυτή υλοποιείται µε την αθρόα σύσταση ανωνύµων εταιρειών µε την ευρύτατη χρήση των πάσης φύσεως ποικιλώνυµων συµβούλων, project managers, εταιρειών επίβλεψης αµφίβολης αποτελεσµατικότητας και ανεξέλεγκτου κόστους, και µε τη σύσταση ειδικών Υπηρεσιών που συνήθως επιτελούν ειδικές αποστολές, καθώς και µε τις Συµπράξεις ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού
Τοµέα (Σ∆ΙΤ). Παράλληλα, µε το πάγωµα προσλήψεων στις ήδη υποστελεχωµένες δηµόσιες υπηρεσίες και την κατάργηση των οργανικών θέσεων σε όλες τις βαθµίδες της δηµόσιας διοίκησης, προετοιµάζεται συστηµατικά η πλήρη διάλυσή τους. Ενώ ανοίγει ο δρόµος για την ιδιωτικοποίηση των πάντων, µε την εκχώρηση των δηµοσίων έργων σε Α.Ε. σύµφωνα µε τις εκχωρήσεις έργων στην ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε. Όλα τα παραπάνω, έρχεται να συµπληρώσει το παράλογο ασυµβίβαστο της ιδιότητας του ενεργειακού επιθεωρητή µε την ιδιότητα του δηµοσίου υπαλλήλου. Προκειµένου να υλοποιηθεί η παραπάνω υποβάθµιση και απαξίωση, σπιλώνεται διαρκώς και συστηµατικά ο ∆ηµόσιος τοµέας.

Τον χειρότερο ασφαλιστικό νόµο της µεταπολεµικής ιστορίας, µε αύξηση των ορίων ηλικίας, µείωση των συντάξεων, σταδιακή κατάργηση των επικουρικών συντάξεων, αύξηση των εισφορών του ΕΤΑΑ - ΤΜΕ∆Ε, ενοποίηση όλων των ταµείων σε τρία, και διάλυση του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης, όπως και των παροχών ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης µε την ίδρυση του θνησιγενούς ΕΟΠΠΥ, την ένταξη των µηχανικών σε αυτόν, και τη συνεχή υποβάθµιση των ιατροφαρµακευτικών και άλλων παροχών προς τους ασφαλισµένους του ΚΥΤ
– ΕΤΑΑ και του ΟΠΑ∆. Το παραπάνω ηµιθανές ασφαλιστικό σύστηµα έρχεται να αποτελειώσει η αρπαγή των αποθεµατικών του ΤΣΜΕ∆Ε µε το «κούρεµα» και οι τελευταίοι σχεδιασµοί της Τράπεζας Αττικής.

Την περαιτέρω υποβάθµιση των επαγγελµατικών µας δικαιωµάτων και της κατοχύρωσης των ακαδηµαϊκών µας σπουδών (επαγγελµατικά δικαιώµατα πτυχιούχων ΤΕΙ, αναγνώριση δικαιωµάτων αποφοίτων ιδιωτικών κολεγίων, κ.α.).

Την ουσιαστική άρση της µονιµότητας, µε τη θεσµοθέτηση της «κινητικότητας» των δηµοσίων υπαλλήλων, η οποία σε συνδυασµό µε τη συρρίκνωση των δηµόσιων υπηρεσιών και την ψήφιση παράλογων ρυθµίσεων, οδηγούν τους εργαζόµενους στον δηµόσιο τοµέα σε απόλυση. 

Την ψήφιση των διατάξεων του ν. 4093/2012, που αδικαιολόγητα και άκριτα διευρύνουν και αυστηροποιούν το πειθαρχικό δίκαιο. Με το νέο αυτό πειθαρχικό και την θεσµοθέτηση της αυτοδίκαιης αργίας, ο µηχανικός δηµόσιος υπάλληλος που εµπλέκεται καθηµερινά σε διαδικασίες µε λεπτές νοµικά ισορροπίες, απειλείται µε την «ρετσινιά» του επίορκου χωρίς να έχει κάνει κάτι µεµπτό, µε µια αβάσιµη καταγγελία. Οι επαπειλούµενες διώξεις συναδέλφων θα οδηγήσουν σε τροµοκρατηµένους συναδέλφους, οι οποίοι θα αδυνατούν να εκτελέσουν σωστά τα καθήκοντά τους, µε δυσµενείς επιπτώσεις για την δηµόσια διοίκηση.

Τη μη αναγνώριση της ιδιαιτερότητας του µηχανικού (ευθύνες, κλπ).

Την εντατικοποίηση της εργασίας µε την αύξηση του ωραρίου, τη µείωση προσωπικού και την πληθώρα αλλαγών στη τεχνική νοµοθεσία.

Την ουσιαστική κατάργηση της ήδη ελλιπούς επιµόρφωσης


Οι διεκδικήσεις:


Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΕΙΣ

1. Αύξηση & αναδιάρθρωση του προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων.

2. Κατάργηση του ν. 4024/2011, διεκδίκηση µισθολογίου που θα αποτιµά το εξειδικευµένο έργο και τις ιδιαιτερότητες των ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών στο ∆ηµόσιο, µε ελάχιστο άµεσο στόχο την επαναφορά των αποδοχών µας στην προ  µνηµονίων περίοδο. (Γιατί λεφτά υπάρχουν αλλά τα παίρνουν όλα οι Τράπεζες).

3. Αναγνώριση του χρόνου προϋπηρεσίας από την ηµεροµηνία απόκτησης της άδειας άσκησης του επαγγέλµατος, που δίνεται από πιστοποιηµένο Φορέα της πολιτείας (ΤΕΕ) µετά από εξετάσεις και αποτελεί προϋπόθεση διορισµού στο ∆ηµόσιο.

4. Άµεση ρύθµιση για την αύξηση των πόρων (από 1% σε 2% του Π∆Ε) που αφορούν δαπάνες για εκτός έδρας µετακινήσεις ώστε να διασφαλίζονται οι απαιτούµενες πιστώσεις και παράλληλα εξασφαλίζεται η προκαταβολή της αναγκαίας δαπάνης, η οποία να ανταποκρίνεται στο πραγµατικό κόστος της µετακίνησης, ώστε να εκτελείται απρόσκοπτα το έργο των ∆ιπλ. Μηχανικών.

5. ∆ιεκδίκηση της απόδοσης του 6‰, ως θεσµοθετηµένος πόρος που άλλωστε δεν βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισµό και δεν πρέπει να θεωρείται επίδοµα.

6. Επαναφορά του επιδόµατος µεταπτυχιακής εκπαίδευσης µε ταυτόχρονη αναγνώριση των τελευταίων εξαµήνων του πενταετούς κύκλου σπουδών στο πολυτεχνείο ως master.

Β. ΘΕΣΜΙΚΕΣ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΕΙΣ

Πάγια θέση της Ε.Μ.∆.Υ.∆.Α.Σ. Θρακης είναι ότι οι υποδοµές αποτελούν κοινωνικό αγαθό, όπως η Υγεία και η Παιδεία, και θα πρέπει να έχουν δηµόσιο χαρακτήρα, να υπηρετούν το δηµόσιο συµφέρον και να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται από ισχυρές αναβαθµισµένες δηµόσιες τεχνικές υπηρεσίες.

∆ιεκδικούµε:

1. ∆ιατήρηση του ∆ηµόσιου χαρακτήρα των Τεχνικών Υπηρεσιών και αναβάθµισή τους, προς όφελος των κοινωνικών αναγκών και του περιβάλλοντος. Άµεση κάλυψη των σηµαντικών κενών που υπάρχουν στην περιφέρεια. Κατάργηση όλων των Ανωνύµων Εταιρειών και ακύρωση των παραχωρήσεων των έργων στην ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.

2. Κατάργηση του Ν.3389/2005 για τις Σ∆ΙΤ, την αναθεώρηση των απαράδεκτων συµβάσεων παραχώρησης που ήδη έχουν συναφθεί, τον αποκλεισµό της σχετικής µεθόδου στο µέλλον, καθώς και τον τερµατισµό της µεταφοράς αρµοδιοτήτων των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου σε ΑΕ.

3. Κατάργηση του νόµου fast track και αντίστοιχων πρακτικών. Τη διακοπή της καταστρατήγησης από την Βουλή του Θεσµικού Πλαισίου για τα ∆ηµόσια Έργα, µέσω της έγκρισης ∆ηµοσίων Έργων τουλάχιστον των µεγάλων, µε νοµοθετικές ρυθµίσεις, πέρα από κάθε διαδικασία αδειοδοτήσεων, εγκρίσεων και δηµόσιας διαβούλευσης.

4. Άµεση νοµοθετική ρύθµιση για τον προσδιορισµό προβαδίσµατος για την κατάληψη θέσεων ευθύνης ∆/νσης, Τµήµατος ή Γραφείου στις Τεχνικές Υπηρεσίες του ∆ηµοσίου των Ν.Π.∆.∆., των νέων Περιφερειών και των ∆ήµων ως προϊσταµένων κατά προτεραιότητα υπαλλήλων του κλάδου Π.Ε. Μηχανικών, και µόνον ελλείψει αυτών να επιτρέπεται η κατάληψη από υπαλλήλους άλλου Κλάδου.

5. ∆ιεύρυνση και εξασφάλιση της νοµικής κάλυψης των µηχανικών του ∆ηµοσίου.

6. Ψήφιση Π.∆. για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τοµέα και εν συνεχεία την αναγνώριση του χρόνου προϋπηρεσίας από την ηµεροµηνία απόκτησης της άδειας άσκησης του επαγγέλµατος.

7. Κατάργηση των διατάξεων του ν. 4093/2012, που αδικαιολόγητα και άκριτα διευρύνουν και αυστηροποιούν το πειθαρχικό δίκαιο.

8. Ενεργοποίηση του ∆ιυπουργικού Κλάδου ΠΕ ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από την Π.Ο. ΕΜ∆Υ∆ΑΣ και κατοχύρωση της ιδιαίτερης υπηρεσιακής εξέλιξής τους µέσα από την προώθηση βαθµολογίου.

9. Σε συνεργασία µε τους υπόλοιπους φορείς των Μηχανικών, την επαναφορά των διατάξεων του άρθρου 286 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, σχετικά µε την ποινική ευθύνη του Μηχανικού, όπως ήταν πριν την τελευταία τροποποίηση.

10. Κατοχύρωση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών και την απόκρουση των απαράδεκτων ρυθµίσεων για τους απόφοιτους διετούς, τριετούς ή τετραετούς φοίτησης των Τεχνολογικών Ιδρυµάτων και των Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών της χώρας.

11. Υιοθέτηση του αιτήµατος των Πολυτεχνείων της Χώρας και του Τ.Ε.Ε. για αντιστοίχιση των τίτλων σπουδών των Ελληνικών Πολυτεχνείων µε το Αγγλοσαξονικό master, µε διατήρηση του ενός ενιαίου και αδιαίρετου κύκλου σπουδών 5ετούς διάρκειας, και θέσπιση των αντίστοιχων ρυθµίσεων έτσι ώστε να λαµβάνεται υπ’ όψη για την βαθµολογική κατάταξη των ∆ιπλωµατούχων µηχανικών. Νοµοθετική ρύθµιση από το αρµόδιο Υπουργείο Παιδείας έτσι  5 ώστε µετά το πέρας των ενιαίων και αδιαίρετων πενταετών βασικών σπουδών, να χορηγείται master.

12. Διαµόρφωση του νέου ∆ηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα καθώς και των αντίστοιχων των ΟΤΑ, έτσι ώστε να διασφαλίζει τη δηµοκρατική, δικαιότερη και αποτελεσµατικότερη λειτουργία της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Ανεξαρτητοποίηση της δηµόσιας διοίκησης από τους αιρετούς (π.χ. κατάργηση δηµαρχοκεντρικού µοντέλου, κατάργηση των αιρετών ως πειθαρχικών προϊσταµένων).

13. Συνέχιση και αναβάθµιση της προσπάθειας σχετικά µε την Επιµόρφωση & Κατάρτιση των συναδέλφων ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών του ∆ηµοσίου.

14. Στον αντίποδα της µνηµονιακής πολιτικής και τον περιορισµό στις προσλήψεις, την άµεση κάλυψη των µεγάλων κενών που υπάρχουν στο σύνολο των Τεχνικών Υπηρεσιών. Επιπρόσθετα αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων µε προσδιορισµό συγκεκριµένων δράσεων για την αναβάθµιση των Τεχνικών Υπηρεσιών.

15. Καµία απόλυση ∆ιπλ. Μηχανικού µέσω ψευδεπίγραφων αξιολογήσεων δοµών και προσωπικού, καταργήσεις και συγχωνεύσεις Οργανισµών. Είµαστε ριζικά αντίθετοι σε κάθε διαδικασία αξιολόγησης που έχει µοναδικό στόχο την νοµιµοποίηση των απολύσεων.

16. Εξασφάλιση σωστών συνθηκών εργασίας για την αναβάθµιση της ποιότητας του έργου της διοίκησης.

17. Επαρκής, ορθολογική και κωδικοποιηµένη τεχνική νοµοθεσία. Κατάργηση της διάταξης για τις επιτροπές παραλαβής αφανών εργασιών, παραλαβής υλικών, που µοναδικό αποτέλεσµα έχουν τον διαµερισµό της ευθύνης, διότι µε υποστελεχωµένες υπηρεσίες η σωστή λειτουργία των επιτροπών είναι αδύνατη.

18. Να δοθεί η δυνατότητα µετά από σχετική επιµόρφωση – πιστοποίηση των συναδέλφων, η έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών για τα δηµόσια κτήρια από τους αρµόδιους δηµόσιους υπαλλήλους Μηχανικούς.

Γ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Η διασφάλιση του δηµόσιου, καθολικού και κοινωνικού χαρακτήρα του ασφαλιστικού συστήµατος είναι υπόθεση αδιαπραγµάτευτη και άµεσες διεκδικήσεις στην κατεύθυνση αυτή είναι:

1. Αναπλήρωση της απώλειας των αποθεµατικών του ΤΣΜΕ∆Ε λόγω του ληστρικού «κουρέµατος».

2. Άµεση εξόφληση της οφειλής του Κράτους (600 εκατ €) από την τριµερή συµµετοχή του.

3. Κατάργηση του νόµου 2469/1997 που µας υποχρεώνει να καταθέτουµε τα αποθεµατικά µας (αποκλειστικά χρήµατα των Μηχανικών) στην Τράπεζα Ελλάδας.

4. ∆ιασφάλιση των αποθεµατικών του ΤΣΜΕ∆Ε, χωρίς τραπεζικά και χρηµατιστηριακά παιχνίδια, µέσα από µια σοβαρή επενδυτική πολιτική, προσαρµοσµένη στις ανάγκες ενός ασφαλιστικού ταµείου, µε ένταξη σε αυτόν τον σχεδιασµό της απεµπλοκής από την Τράπεζα Αττικής.

5. Καµία απώλεια πόρων για το ΤΣΜΕ∆Ε, από Σ∆ΙΤ και Συµβάσεις Παραχώρησης που οφείλουν να καταβάλλουν εισφορές. 

6. Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόµων.

7. Καµία περικοπή ιατροφαρµακευτικής παροχής, απεµπλοκή από τον ΕΟΠΥΥ µε αυτούς τους  όρους λειτουργίας. Αύξηση των παροχών και των καλύψεων. Πλήρης και αξιοπρεπής υγειονοµική και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη για τους ασφαλισµένους του ΤΣΜΕ∆Ε.

8. Κατάργηση των άδικων, εξοντωτικών και αναποτελεσµατικών αυξήσεων στις εισφορές, που επιβλήθηκαν από τις µνηµονιακές νοµοθεσίες (µεσοπρόθεσµο), καθώς και των δραµατικών µειώσεων στις συντάξεις.
9. Οµογενοποίηση παλαιών και νέων ασφαλισµένων και στο επίπεδο των εισφορών και στο επίπεδο των συντάξιµων παροχών.

10. Να εφαρµοστεί η λειτουργία του θεσµοθετηµένου Κλάδου Ειδικών Παροχών και Ταµείου Ανεργίας.


11. Να επανέλθει η 35ετία, όχι στην αύξηση των ορίων ηλικίας.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Affiliate Network Reviews