inkomotininews@gmail.com

Αρτοκλασία στην Κομοτηνή για την Ημέρα των Πολυτέκνων – Μειώνονται δραματικά οι γεννήσεις στην Ελλάδα


Στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας, με αρτοκλασία, και κέρασμα και συζήτηση μετά τη Θεία Λειτουργία για τους σημερινούς προβληματισμούς των πολύτεκνων οικογενειών, γιόρτασαν – τίμησαν οι πολύτεκνοι της Ροδόπης την Ημέρα της  Πολύτεκνης οικογένειας, που η Πολιτεία έχει θεσμοθετήσει να εορτάζεται την 1η Κυριακή του Νοεμβρίου και στο πλαίσιο του εορτασμού της μνήμης των Προστατών τους Αγίων Μαρτύρων Τερεντίου, Νεονίλλης και των επτά τέκνων τους.

Με την ευκαιρία της εορτής, η Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.), ανακοίνωσε στοιχεία για τη δημογραφική κατάρρευση της χώρας, όπου καταγράφονται η ακολοθούμενη αντιδημογραφική, αντιπολυτεκνική και αντιοικογενειακή πολιτική, καθώς και οι προτάσεις της για την επιβράδυνση της δημογραφικής κατάρρευσης με την ελπίδα της σωτηρίας για τη συνέχιση του έθνους μας.

-Α-
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Α.1. Γενικά στοιχεία για τον πληθυσμό και τη γήρανση...
...στην Ελληνική επικράτεια
α)    Πληθυσμός
β)    Γήρανση
γ)    Επιπτώσεις της γήρανσης
δ)    Η γήρανση και η υπογεννητικότητα ως παράγοντες οικονομικής υφέσεως
ε)    Μετανάστευση των Ελλήνων
στ) Οι πολύτεκνες οικογένειες και ο αριθμός των παιδιών τους μειώνονται συνέχεια
Α.2. Ερημώνει η ύπαιθρος: Διπλάσιοι οι θάνατοι από τις γεννήσεις στις Αγροτικές Περιοχές

Α.3. Συμπεράσματα από την ανάλυση των δημογραφικών στοιχείων της Ελλάδος
Αναλυτικά:

Α.1. Γενικά στοιχεία για τον πληθυσμό και τη γήρανση στην Ελληνική επικράτεια

α) Πληθυσμός
Η πρόσφατη απογραφή πληθυσμού έδειξε ότι ο πληθυσμός της χώρας μειώνεται. Ο μόνιμος πληθυσμός, δηλαδή οι Έλληνες υπήκοοι,
-          το 2001 κατεγράφησαν σε 10.206.539, ενώ
-          το 2011 ήταν 9.903.268 (ανακοίνωση Ελληνικής Στατιστικής Αρχής της 31.7.2012),
δηλαδή μείωση κατά 303.271 ή περίπου 3%.
Αν ο ρυθμός μειώσεως διατηρηθεί αμετάβλητος, τότε, το 2050, η Ελλάδα θα έχει μόνιμο πληθυσμό 8.777.658, δηλαδή μέσα σε 50 έτη, θα έχει χάσει το 14%  του πληθυσμού της, που σημαίνει περισσότερο από 1 εκατομμύριο τετρακόσιες χιλιάδες Έλληνες πολίτες!   
Σε συνέντευξη τύπου, με θέμα: «Κυήσεις- Αποβολές- Δημογραφικό και Οικονομική κρίση», που διοργάνωσε η Β΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Αρεταίειο Νοσοκομείο πριν από λίγες ημέρες, ο καθηγητής Γεώργιος Κρεατσάς ανέφερε τα ακόλουθα[1]:
·         Μεταξύ 2009 και 2010 οι γεννήσεις παρουσίασαν μείωση κατά 3.167 νεογνά.
Ο δείκτης γονιμότητας στην Ελλάδα κυμαίνεται γύρω στο 1,39 αλλά
·         για τις Ελληνίδες ίσως και κάτω από το 1, όταν το όριο ομαλής αντικαταστάσεως των γενεών είναι λίγο πάνω από 2 παιδιά ανά γυναίκα.
·         Ο δείκτης θανάτων (0,93%) σχεδόν ταυτίζεται με τον δείκτη γεννήσεων (0,98%). Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, το 2011, οι γεννήσεις στην Ελλάδα ήταν 106.777 και οι θάνατοι 110.729.

β) Γήρανση
Εκτός της μειώσεως αυτής, η έλλειψη γεννήσεων οδηγεί την Ελλάδα σε απότομη γήρανση.
Η Ελλάδα βρίσκεται ήδη στην 7η θέση Παγκοσμίως στον πίνακα με τα περισσότερο γερασμένα κράτη του κόσμου, με βάση τον ορισμό της γήρανσης ως ποσοστό του πληθυσμού άνω των 60 ετών. Η έκθεση του ΟΗΕ για την Παγκόσμια γήρανση το 2009[2] δίνει την εξής κατάταξη κρατών:
Κράτος
% πληθυσμού άνω των 60 ετών
α/α παγκόσμιας κατατάξεως
Ιαπωνία
29,7
1
Ιταλία
26,4
2
Γερμανία
25,7
3
Σουηδία
24,7
4
Βουλγαρία
24,2
5
Φινλανδία
24,0
6
Ελλάδα
24,0
7

·         για τις Ελληνίδες ίσως και κάτω από το 1, όταν το όριο ομαλής αντικαταστάσεως των γενεών είναι λίγο πάνω από 2 παιδιά ανά γυναίκα.
Ο δείκτης θανάτων (0,93%) σχεδόν ταυτίζεται με τον δείκτη γεννήσεων (0,98%). Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, το 2011, οι γεννήσεις στην Ελλάδα ήταν 106.777 και οι θάνατοι 110.729.
Με βάση άλλους ορισμούς της γήρανσης, η Ελλάδα κατατάσσεται σε ακόμη χειρότερη θέση.
Από τα στοιχεία της Eurostat[3] αποτυπώνεται η γήρανση με βάση το μέσο όρος ηλικίας την 1η Ιανουαρίου κάθε 5-ετίας στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. Για την Ελλάδα, και πάλι δυσοίωνα τα στοιχεία, αν δει κανείς ότι από το 1970 έως σήμερα, ο μέσος όρος ηλικίας ανέβηκε κατά μια δεκαετία περίπου!


1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
Ε.Ε.-2736.5
38.0
39.5
40.9
ΕΛΛΑΔΑ

28.9
33.9
33.9
34.0
35.2
36.0
36.9
38.1
39.9
41.7
ΚΥΠΡΟΣ32.0
33.3
35.0
36.2
ΓΑΛΛΙΑ
33.0
32.8
32.5
31.6
32.2
33.5
34.7
35.9
37.3
38.6
39.8

γ) Επιπτώσεις της γήρανσης
Τα τραγικά αποτελέσματα της γήρανσης ενός πληθυσμού, περιγράφονται πολύ ξεκάθαρα σε πρόσφατη έκθεση της Eurostat με τίτλο «Ενεργός γήρανση και αλληλεγγύη ανάμεσα στις γενεές – ένα στατιστικό πορτρέτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2012».
Στη σελίδα 7 αναφέρει χαρακτηριστικά: «πολλές  από τις προκλήσεις που προκύπτουν από τη γήρανση του πληθυσμού έχουν καθολική ισχύ και περιλαμβάνουν:
·         πίεση στους δημόσιους προϋπολογισμούς και τα φορολογικά συστήματα,
·         σημαντικές δυσκολίες στα θέματα συντάξεων και συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης,
·         προσαρμογή της οικονομίας και ιδίως των χώρων εργασίας στις ανάγκες ενός γηράσκοντος εργατικού δυναμικού,
·         πιθανές ελλείψεις στην αγορά εργασίας, καθώς μειώνεται ο αριθμός των εργαζόμενων ατόμων,
·         την πιθανή ανάγκη για μεγαλύτερους αριθμούς εκπαιδευμένων επαγγελματιών της υγείας,
·         μεγαλύτερη ζήτηση υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και μακροχρόνιας, ιδρυματοποιημένης περίθαλψης,
·         δυνητικές συγκρούσεις μεταξύ των γενεών, για τη διανομή των πόρων.»

δ) Η γήρανση και η υπογεννητικότητα αποτελούν σημαντικούς παράγοντες οικονομικής υφέσεως
Έχει πλέον αρχίσει να γίνεται πεποίθηση στην Ευρώπη, ότι το δημογραφικό πρόβλημα αποτελεί μια πρόσθετη απειλή για την οικονομική ανάκαμψη. Μετά το 2020, θα είναι σχεδόν αναπόφευκτη η μείωση του εργατικού δυναμικού που θα έχει γεννηθεί στην ΕΕ, συνθέτοντας μια νέα απειλή για την οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης, σημειώνει στις αρχές Σεπτεμβρίου 2012 ο Επίτροπος για θέματα Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης, κ. Λ. Άντορ, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα Έλληνα Ευρωβουλευτή.
Και ενώ η γήρανση του Ελληνικού πληθυσμού είναι υψηλότερη από το μέσο όρο της Ε.Ε., απόψεις όπως αυτές του Ευρωπαίου επιτρόπου δε φαίνεται να απασχολούν τα πολιτικά κέντρα λήψεως των αποφάσεων στην Ελλάδα. Δεν είναι δυνατόν να είναι αποδεκτή από την Κυβέρνηση η άποψη ότι η γήρανση αποτελεί στοιχείο επιταχύνσεως της οικονομικής υφέσεως, και από την άλλη μεριά να καταργούνται ένα – προς – ένα όλα τα μέτρα δημογραφικής πολιτικής που η ίδια η πολιτεία κατά καιρούς έλαβε και που σημειωτέον απέφεραν γεννήσεις και ωθούσαν οικογένειες να τολμήσουν την πολυτεκνία, αποκτώντας τέσσερα και άνω παιδιά, αιμοδοτώντας το έθνος. 

ε) Μετανάστευση των Ελλήνων
Με βάση στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Απασχόλησης στο Βερολίνο, σημειώνεται αύξηση των Ελλήνων μεταναστών στη Γερμανία κατά 10,1%, συγκρίνοντας τα μεγέθη τον Ιούνιο του 2012 σε σχέση με τον Ιούνιο του 2011.
Όπως δημοσίευσε στις 26 Ιουλίου 2012, η ειδησεογραφική ιστοσελίδα news247.gr «Περισσότεροι από 25.000 Έλληνες μετανάστευσαν το 2011 στη Γερμανία, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times Deutschland, που επισημαίνουν ότι το ποσοστό αντιστοιχεί στο 0,6% του εργατικού δυναμικού της χώρας και θα αναλογούσε σε 250.000 Γερμανούς εργαζόμενους.»
Την επόμενη ημέρα, 27 Ιουλίου, η εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» δημοσίευσε ότι: «Περίπου 15.000 Έλληνες μετανάστευσαν στη Γερμανία το δεύτερο εξάμηνο του 2011, σύμφωνα με έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), η οποία δημοσιεύεται σε γερμανικά μέσα ενημέρωσης.»
Όπως είναι γνωστό, οι περισσότεροι μετανάστες είναι απόφοιτοι ΑΕΙ – ΤΕΙ, ιατροί, μηχανικοί καθώς και απόφοιτοι τεχνικών σχολών.

Στ) οι πολύτεκνες οικογένειες και ο αριθμός των παιδιών τους μειώνονται συνέχεια
Ως αποτέλεσμα της αντιδημογραφικής και αντιπολυτεκνικής πολιτικής των τελευταίων ετών, είναι εμφανής από τα στοιχεία που τηρεί η Α.Σ.Π.Ε. η μείωση των γεννήσεων και στις πολύτεκνες οικογένειες, όπως φαίνεται αναλυτικά και στον πίνακα που ακολουθεί:
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 4ου ΤΕΚΝΟΥ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ Α.Σ.Π.Ε.
έτος γέννησης
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
α/α τέκνου5
585
599
557
544
522
535
445
476
424
412
288
6
222
198
195
167
178
165
164
152
135
117
93
7
103
89
90
73
72
62
67
61
56
50
33
8
33
40
40
39
41
25
31
35
30
23
19
9
27
12
20
21
19
23
10
10
9
13
14
10
10
6
13
9
9
8
8
9
2
3
4
11
3
8
10
4
3
3
2
4
3
3

12
5
4
3
4
3
5
4
1

2

13
5
1
1
1
3
2
1
2
2


14
2
1
1
3


2
1
2


15
12


16
1
1


1


σύνολο τέκνων
996
958
930
865
851
829
734
751
666
623
451

Τα παιδιά των υπερπολύτκενων (άνω των τεσσάρων παιδιών) οικογενειών που γεννήθηκαν το 2001 ήταν συνολικά 996, ενώ το 2011 ήταν μόλις 451 (Ελλήνων και αλλοδαπών), δηλαδή μέσα σε μία δεκαετία η μείωση ήταν 54,7% !

 Αντίστοιχα, την τελευταία τριετία, παρουσιάζεται σημαντική τάση μειώσεως των οικογενειών που γίνονται πολύτεκνες: το 2009 η ΑΣΠΕ έγγραψε 3.551 νέα μέλη, ενώ το 2011, 2.494, δηλαδή μείωση 30% σε μία τριετία(μαζί και οι αλλοδαποί, που σύμφωνα με το νόμο παίρνουν την πολυττεκνική ιδιότητα).
Η 2η καμπύλη είναι νέες εγγραφές  από απονομή πολυτεκνικής ιδιότητας γονέων μόνο  με 4 τέκνα, ενώ η πρώτη  περιλαμβάνει και τις άλλες κατηγορίες που παίρνουν την πολυτεκνική ιδιότητα (χήρες, χήροι, ανάπηροι με 3 τέκνα κ.λπ).

Στο ανωτέρω γράφημα είναι εμφανής η αυξητική τάση νέων πολύτεκνων οικογενειών από το 2005 έως και το 2009, διότι στο διάστημα αυτό εφαρμόστηκε ο διορισμός των πολύτεκνων οικογενειών στην εκπαίδευση, το μοναδικό δημογραφικό μέτρο που απέδωσε νέες γεννήσεις την τελευταία δεκαετία.
Όπως αποδεικνύεται από τα ανωτέρω στοιχεία, όλο και λιγότερες οικογένειες αποφασίζουν να γίνουν πολύτεκνες, κάτι που προσεχώς θα έχει άμεση και εμφανή επίπτωση και στο συνολικό πληθυσμό της χώρας.

Α.2. Ερημώνει η ύπαιθρος: διπλάσιοι οι θάνατοι από τις γεννήσεις στις Αγροτικές Περιοχές
Κατά την ΕΛ. ΣΤΑΤ. ο Αγροτικός πληθυσμός περιλαμβάνει τον πληθυσμό των Δημοτικών – Κοινοτικών Διαμερισμάτων, των οποίων ο πολυπληθέστερος οικισμός έχει λιγότερους από 2.000 κατοίκους.
Οι θάνατοι στις Αγροτικές Περιοχές το 2009 ήσαν διπλάσιοι από τις γεννήσεις βάσει των επισήμων στοιχείων της στατιστικής υπηρεσίας και η ύπαιθρος χώρα ερημώνει, χωρίς βεβαίως οι κατέχοντες και μη την εξουσία να έχουν έστω και το ελάχιστο ενδιαφέρον. Ας ιδούμε τους εφιαλτικούς αριθμούς.

Σύνολο 2009
o       Γεννήσεις     117.439
o       Θάνατοι        107.820 
Αγροτικές Περιοχές         
o       Γεννήσεις     17.537  
o       Θάνατοι        33.170
Ειδικότερα:
·         ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ (Νομοί Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης)
o       Γεννήσεις     6.442    
o       Θάνατοι        6.653
Αγροτικές περιοχές
o       Γεννήσεις     1.588
o       Θάνατοι        3.074

Χαρακτηριστικό είναι για την περιφέρεια αυτή η εφιαλτική κατάσταση στους Νομούς:

Σύνολο Νομού
Αγροτικές περιοχές
Νομοί
Γεννήσεις
Θάνατοι
Ισοζύγιο
Γεννήσεις
Θάνατοι
Ισοζύγιο
Δράμας
901
1.207
-306
178
506
-328
Έβρου
1.599            
1.722
-123
273
885
-612
           
·         ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Νομοί Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλης, Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής)
o       Γεννήσεις      20.857
o       Θάνατοι         17.959
Αγροτικές Περιοχές
o       Γεννήσεις      3.034   
o       Θάνατοι         5.272
Στην Περιφέρεια αυτοί στους Νομούς Κιλκίς και Σερρών οι θάνατοι είναι σχεδόν τετραπλάσσιοι από τις γεννήσεις.

Σύνολο Νομού
Αγροτικές περιοχές
Νομοί
Γεννήσεις
Θάνατοι
Ισοζύγιο
Γεννήσεις
Θάνατοι
Ισοζύγιο
Κιλκίς 
755 
1.048
-293
216
723
-507
Σερρών
1.391
2.414
-1.023
332
1.342
-1.010

·         ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Νομοί  Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλωρίνης).
o       Γεννήσεις      2.705   
o       Θάνατοι         3.034
Αγροτικές Περιοχές
o       Γεννήσεις      803   
o       Θάνατοι         1.800
Στην Περιφέρεια αυτή, στο Νομό Γρεβενών ειδικά, η κατάσταση είναι απολύτως απελπιστική, αφού οι θάνατοι είναι 8-πλάσιοι από τις γεννήσεις!!
Νομός Γρεβενών 
o        Γεννήσεις     235
o       Θάνατοι         427
Αγροτικές Περιοχές
o       Γεννήσεις      37   
o       Θάνατοι         289

·         ΘΕΣΣΑΛΙΑ γεννήσεις 7.683 θάνατοι 8.129
(Νομοί Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων)
 Αγροτικές  γεννήσεις 1.392  θάνατοι            3.647
Στην Περιφέρεια αυτή στον Νομό Καρδίτσας οι θάνατοι είναι  τετραπλάσιοι από τις γεννήσεις και στον Νομό Τρικάλων τριπλάσιοι.

Σύνολο Νομού
Αγροτικές περιοχές
Νομοί
Γεννήσεις
Θάνατοι
Ισοζύγιο
Γεννήσεις
Θάνατοι
Ισοζύγιο
Καρδίτσας
1.020
1.588
-568
254
1.000
-746
Τρικάλων
1.151
1.626
-475
329
929
-600
                                                                           
·         ΗΠΕΙΡΟΣ γεννήσεις  3.216, θάνατοι 3.641
(Νομοί Άρτης, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρεβέζης)
Αγροτικές γεννήσεις  1.030   θάνατοι    2.180.
Στην περιφέρεια αυτή στον Νομό Άρτης οι θάνατοι είναι                  3-πλάσσιοι σχεδόν από τις γεννήσεις.


Σύνολο Νομού
Αγροτικές περιοχές
Νομοί
Γεννήσεις
Θάνατοι
Ισοζύγιο
Γεννήσεις
Θάνατοι
Ισοζύγιο
Άρτης 
539
905
-366
212
597
-385

·         ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ γεννήσεις 2.134, θάνατοι 2.393.
(Νομοί Ζακύνθου, Κερκύρας, Κεφαλληνίας, Λευκάδος).
 Αγροτικές  γεννήσεις 1.035, θάνατοι 1.518
Στην Περιφέρεια αυτή στην χειρότερη κατάσταση είναι ο Νομός Λευκάδος με θανάτους 2,5 φορές να υπερτερούν των γεννήσεων.

Σύνολο Νομού
Αγροτικές περιοχές
Νομοί
Γεννήσεις
Θάνατοι
Ισοζύγιο
Γεννήσεις
Θάνατοι
Ισοζύγιο
Λευκάδος
227
318
-91
86
205
-119

·         ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ γεννήσεις 7.133, θάνατοι 7.373
(Νομοί Αιτωλίας και Ακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας)         
Αγροτικές γεννήσεις 1.726, θάνατοι  3.487.
Στην Περιφέρεια αυτή στη χειρότερη κατάσταση είναι ο Νομός Ηλείας, όπου οι θάνατοι υπερβαίνουν το διπλάσιο των γεννήσεων.


Σύνολο Νομού
Αγροτικές περιοχές
Νομοί
Γεννήσεις
Θάνατοι
Ισοζύγιο
Γεννήσεις
Θάνατοι
Ισοζύγιο
Ηλείας
1.453
2.002
-549
510
1.208
-698

·         ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΣ γεννήσεις 5.210, θάνατοι 5.859
(Νομοί Βοιωτίας, Ευβοίας, Ευρυτανίας. Φθιώτιδος, Φωκίδος)

Αγροτικές   γεννήσεις 1.079, θάνατοι 2.762

Στην Περιφέρεια αυτή οι θάνατοι στους Νομούς Βοιωτίας και Φωκίδος είναι τριπλάσιοι των θανάτων στον δε Νομό Ευρυτανίας σχεδόν 5πλάσσιοι.

Σύνολο Νομού
Αγροτικές περιοχές
Νομοί
Γεννήσεις
Θάνατοι
Ισοζύγιο
Γεννήσεις
Θάνατοι
Ισοζύγιο
Βοιωτίας
1.135
1.292
-157
172
564
-392
Ευρυτανίας
128
214
-86
31
148
-117
Φωκίδος
293              
474
-181
103
319
-216

·         ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ γεννήσεις 5.655, θάνατοι 7.002
(Νομοί Αργολίδος, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας.
Αγροτικές γεννήσεις 1.669, θάνατοι 3.873
Στην Περιφέρεια αυτή στην χειρότερη κατάσταση είναι ο Νομός Αρκαδίας, όπου στις Αγροτικές Περιοχές οι θάνατοι είναι σχεδόν 6-πλασσιοι των θανάτων

Σύνολο Νομού
Αγροτικές περιοχές
Νομοί
Γεννήσεις
Θάνατοι
Ισοζύγιο
Γεννήσεις
Θάνατοι
Ισοζύγιο
Αρκαδίας
750
1.186
-436
147
807
-660

·         ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ γεννήσεις 1.914, θάνατοι 2.395
(Νομοί Λέσβου, Σάμου, Χίου)
Αγροτικές γεννήσεις 722, θάνατοι  1.384
Στην περιφέρεια αυτή στην χειρότερη κατάσταση είναι ο Νομός Χίου, όπου οι θάνατοι στις Αγροτικές Περιοχές είναι 2,5 φορές περισσότεροι των γεννήσεων.

Σύνολο Νομού
Αγροτικές περιοχές
Νομοί
Γεννήσεις
Θάνατοι
Ισοζύγιο
Γεννήσεις
Θάνατοι
Ισοζύγιο
Χίου  
511
562
-51
121
290
-169

·         ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Και σε αστικές περιοχές, η κατάσταση δυστυχώς χειροτερεύει συνέχεια. Ενδεικτικά αναφέρουμε την περίπτωση της Λάρισας[4], όπου με στοιχεία που παρείχε το Ληξιαρχείο Λάρισας, οι οικογένειες που δήλωσαν 4ο, 5ο ή 6ο παιδί τα τρία τελευταία χρόνια μειώνονται συνέχεια.
Συγκεκριμένα, τα στοιχεία έχουν ως εξής:
Έτος 2010

4ο
5ο
6ο
Αγόρια
Κορίτσια
Αγόρια
Κορίτσια
Αγόρια
Κορίτσια
78
75
15
13
10
12
Από αυτά τα 9 είναι Αλβανικής καταγωγής, τα 4 Βουλγάρικης, το 1 Ρουμάνικης και 1 Πολωνικής.

Από αυτά τα 2 είναι Βουλγάρικης καταγωγής.

Έτος 2011

4ο
5ο
6ο
Αγόρια
Κορίτσια
Αγόρια
Κορίτσια
Αγόρια
Κορίτσια
54
47
14
14
7
13
Από αυτά τα 5 είναι Αλβανικής καταγωγής, τα 6 Βουλγάρικης, .
Από αυτά το 1 είναι Βουλγάρικης καταγωγής.
Από αυτά το 1 είναι Βουλγάρικης καταγωγής.

Έτος 2012

4ο
5ο
6ο
Αγόρια
Κορίτσια
Αγόρια
Κορίτσια
Αγόρια
Κορίτσια
33
31
9
7
6
6
Από αυτά τα 4 είναι Αλβανικής καταγωγής, το 1 Βουλγάρικης, το 1 Γερμανικής.
Από αυτά τα 2 είναι Βουλγάρικης καταγωγής.
Από αυτά τα 2 είναι Βουλγάρικης καταγωγής και το 1 Αλβανικής.

Α.3. Συμπεράσματα
Επομένως, η Ελλάδα:
-          πάσχει από υπογεννητικότητα με αποτέλεσμα να γερνά συνέχεια,
-          χάνει ενεργό πληθυσμό, που λόγω της αυξανόμενης ανεργίας μεταναστεύει
-          δεν μπορεί να διατηρήσει τις Αγροτικές Περιοχές με αποτέλεσμα να ερημώνει η ύπαιθρος, και να αδειάζουν οι αγροτικές περιοχές, όπως αποδεικνύεται στην  επόμενη παράγραφο,
και όλ’ αυτά αποτελούν καταλύτες επιταχύνσεως της οικονομικής ύφεσης.

Στην Ελλάδα πλέον …
δεν υπάρχουν πλέον δημογραφικά κίνητρα, αλλά αντικίνητρα για την απόκτηση παιδιών!
Αφού:
-          καταργήθηκαν όλες οι ευεργετικές διατάξεις που συντελούσαν στη γέννηση παιδιών,
-          δεν προστατεύεται η πολύτεκνη οικογένεια όπως επιτάσσει το Σύνταγμα,
-          φορολογούνται άγρια οι οικογένειες όσο περισσότερα παιδιά έχουν,
-          η μετανάστευση του μορφωμένου Ελληνικού πληθυσμού αυξάνεται
-          και η λαθρομετανάστευση καλπάζει.

Αλήθεια! Υπάρχει νοήμων άνθρωπος που να πιστεύει ότι θα διατηρηθεί για πολύ η κοινωνική συνοχή και η εθνική κυριαρχία με αυτή την κατάσταση;-Β-
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Α.Σ.Π.Ε.

- Ι -
ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΣ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥΣ.

Ο κ. Πρωθυπουργός διαβεβαίωνε ότι θα επαναφέρει άμεσα τα πολυτεκνικά επιδόματα στο ύψος που ήσαν το 2009, θεωρώντας ότι: « η Ελλάδα δεν γεννάει, αλλά γερνάει και ότι η ενίσχυση των πολυτέκνων δεν είναι σπατάλη, είναι επένδυση στο μέλλον του τόπου».
Αντί γι΄ αυτό το επίδομα και η σύνταξη της πολύτεκνης μητέρας θα χορηγούνται με τέτοια εισοδηματικά κριτήρια, που ουσιαστικώς καταργούνται (ολόκληρο δηλαδή 40 ευρώ(!), σε όσες έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 5.000 ή 10.000 ευρώ!!! – δηλαδή σε όσες κατοικούν στα θυμαράκια!! Αν είναι δυνατόν, - τα 2/3 δηλ. 26,66 ευρώ μηνιαίως για κάθε παιδί ηλικίας έως 23 ετών, σε όσες έχουν εισόδημα 10.000 έως 20.000 ευρώ και το 1/3, δηλ. 13,33 ευρώ μηνιαίως σε όσες έχουν εισόδημα από 20.000 έως 30.000 ευρώ!!). Γίνεται δε αυτό παρά την πληθώρα των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο έχει κρίνει ότι η θέσπιση εισοδηματικών κριτηρίων, για την χορήγησή τους, είναι αντισυνταγματική.
Δεν μπορεί να υπάρξει θέσπιση εισοδημάτων κριτηρίων για τη χορήγησή τους, όταν μάλιστα με τον υπάρχοντα νόμο έχει ήδη τεθεί όριο εισοδήματος τα 45.000 ευρώ (άρθρο 27 παρ. 22 του Ν. 40522012).

Η πρόταση – αίτημα της ΑΣΠΕ:

Ουδεμία περικοπή των γλίσχρων πολυτεκνικών επιδομάτων!

- ΙΙ -
ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΠΟΣΩΝ
ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.

Καταργείται κάθε ποσό αφορολογήτου για τα παιδιά και σε όσους δεν είναι μισθωτοί, αυτοί θα φορολογούνται με συντελεστή 35ο από το πρώτο ευρώ, δηλαδή θα φορολογείται ο πολύτεκνος με 4,5,6,7 κ.λπ. παιδιά το ίδιο με τον άγαμο!!! Δηλαδή για 20.000 ευρώ εισόδημα ο πολύτεκνος θα πληρώνει 7.000 ευρώ φόρο και το ίδιο ποσό θα πληρώνει και ο άγαμος για το ίδιο εισόδημα!! Έτσι υλοποιεί η Κυβέρνηση τη διάταξη του άρθρου 4 του Συντάγματος, που ορίζει ότι:
« Οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους» και του άρθρου 21 παρ. 2 που ορίζει: « Πολύτεκνες οικογένειες…έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος».

Αυτά γίνονται όταν η Ελληνική Στατιστική Αρχή διαπιστώνει ότι :
« Το 20,1% του πληθυσμού της χώρας απειλείται από την φτώχεια, ενώ το χρηματικό όριο της φτώχειας ανέρχεται στο ετήσιο ποσό των 7.178 ευρώ ανά άτομο και σε 15.073 ευρώ για νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παιδιά », δηλαδή με βάση αυτά το όριο, για μια πολύτεκνη οικογένεια με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα, το όριο της φτώχειας ανέρχεται σε 21.337 ευρώ ετησίως και γι΄ αυτό θα καλείται να καταβάλει φόρο 7.467 ευρώ!. Το 2011 ο πολύτεκνος με 4 προστατευόμενα τέκνα για εισόδημα 26.000 ευρώ πλήρωσε φόρο 130 ευρώ και εφέτος πλήρωσε 20,5 φορές περισσότερο, δηλ. 2.680 ευρώ, πλέον 520 ευρώ για εισφορά αλληλεγγύης και άλλα 500 ευρώ για τέλος επιτηδεύματος εάν ήταν ελεύθερος επαγγελματίας, εκτός από το Χαράτσι της ΔΕΗ και όλη την λοιπή εξοντωτική φορολόγησή του.

Επίσης καταργείται το επίδομα γάμου στον ιδιωτικό τομέα, μετά την αντίστοιχη περυσινή κατάργησή του και από το δημόσιο τομέα(όπου μειώθηκαν και τα επιδόματα παιδιών μετά το τέταρτο)!

Τέτοιου είδους αντιοικογενειακή, αντιδημογραφική και άκρως αντιπολυτεκνική πολιτική δεν έχει προηγούμενο.

Η πρόταση – αίτημα της ΑΣΠΕ:
Να επανέλθει το αφορολόγητο όριο για τους πολυτέκνους με τέσσερα προστατευόμενα μέλη στο ποσό των 25.500 ευρώ, που είχε θεσπισθεί με τον Ν. 384223-4-2010 και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον στο ποσό των 23.000 ευρώ, που θεσπίσθηκε με τον ν. 39861-7-2011 και να παύσει η εξοντωτική αυτή φορολογική επιδρομή κατά των πολυτέκνων.
Η πρόταση της ΑΣΠΕ, για ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα, ανέκαθεν ήταν: Το οικογενειακό εισόδημα να διαιρείται διά του αριθμού των μελών της οικογένειας (δηλαδή γονέων και τέκνων) και το προκύπτον εισόδημα να φορολογείται ατομικώς. Παράδειγμα: οικογενειακό εισόδημα 30.000 : 6 (πατέρας, μητέρα, τέσσερα τέκνα ίσον 5.000 ευρώ για τον καθένα. Αυτό το εισόδημα θα φορολογείται ξεχωριστά για το κάθε μέλος της οικογένειας.

- ΙΙΙ -
ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΙΜΩΡΟΥΝΤΑΙ
ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
Ακόμη και στο επίδομα θέρμανσης τιμωρούνται οι πολύτεκνοι, δεδομένου ότι όσοι έχουν από 4 παιδιά και άνω εξομοιώνονται με όσους έχουν τρία. Δηλαδή ένας πολύτεκνος με 7 παιδιά έχει το ίδιο εισοδηματικό όριο, για τη χορήγηση του παραπάνω επιδόματος, με αυτόν που έχει τρία!!!

Η πρόταση – αίτημα της ΑΣΠΕ:
Θέσπιση πρόβλεψης για οικογένειες με περισσότερα από τρία παιδιά. Για κάθε επιπλέον παιδί πολύτεκνης οικογένειας αύξηση του εισοδηματικού ορίου για την χορήγηση του επιδόματος κατά 25%.

.
- IV -
ΝΑ ΕΠΑΝΕΛΘΕΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΘΕΙ ΑΜΕΣΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΑΝ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΣ ΔΙΕΓΡΑΨΑΝ ΓΙΑΤΙ ΚΑΠΟΙΟ ΑΠΟ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥΣ ΗΤΑΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 23 ΕΤΩΝ!!

Σ΄ αυτή την εποχή της δεινής οικονομικής κρίσεως οι πολύτεκνοι αδυνατούν να έχουν δύο και τρία σπίτια για να σπουδάσουν τα παιδιά τους και πρέπει για λόγους στοιχειώδους δικαιοσύνης να υπάρξει αποκατάσταση των αδικιών, που έγιναν φέτος αλλά και κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 στις ειδικές κατηγορίες (πολυτέκνων κ.λπ.) με διάταξη, η οποία ν΄ αποκαθιστά τις αδικίες που έγιναν σε βάρος των τέκνων πολυτέκνων, λόγω της θεσπίσεως των ορίων εισοδήματος, της αυθαίρετης ερμηνείας ότι δήθεν έπρεπε όλα τα τέκνα των πολυτέκνων να είναι κάτω των 23 ετών, με την εκτός νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως διάταξη ότι μόνον για τις Σχολές της Περιφερείας του τόπου κατοικίας των γονέων τους εδικαιούντο να δηλώσουν ότι ανήκουν στην ειδική κατηγορία.
Αποτέλεσμα αυτής της καταστάσεως είναι ότι τα παιδιά έχουν προσφύγει στα Διοικητικά Εφετεία, τα οποία άλλα μεν έχουν εκδώσει αποφάσεις (Ιωαννίνων, Κομοτηνής) και άλλα όχι, ενώ άλλα έχουν χορηγήσει αναστολές εκτελέσεως των αποφάσεων των Σχολών που δεν ενέγραψαν ή διέγραψαν τους επιτυχόντες (Πειραιώς, Πατρών, Λαρίσης, Ιωαννίνων) και άλλα όχι (Αθηνών). Ακόμη άλλες Σχολές ή Τμήματά τους ενέγραψαν και άλλες όχι. Aιτήσεις τους δε ακυρώσεως εκκρεμούν ακόμη στα Διοικητικά Εφετεία, τα οποία δεν τις έχουν συζητήσει ακόμη.
Πρέπει άμεσα με διάταξη νόμου ν΄ αρθούν οι αδικίες και περαιτέρω να επανέλθει το καθεστώς των μετεγγραφών, όπως ίσχυε επί 32 συνεχή έτη, για τους πολυτέκνους και τα τέκνα τους. Η ΑΣΠΕ έχει υποβάλλει αναλυτική πρόταση στο Υπουργείο Παιδείας για τη ρύθμιση του θέματος αυτού.
Η λήψη του παραπάνω μέτρου δεν είναι μέτρο που απαιτεί την έγκριση της Τρόικα, ούτε έχουν σχέση με την Τρόικα και ούτε έχει κανένα οικονομικό κόστος στον Προϋπολογισμό.

-V-
ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΣΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ
ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
Θα πρέπει επιτέλους, να γίνει ρύθμιση στα πάσης φύσεως ειδικά πρόστιμα διατήρησης που προβλέπονται στο νόμο 4014/2011, ώστε αυτά να είναι μειωμένα κατά 60%, όταν πρόκειται για κατασκευές που ανήκουν σε πολυτέκνους και κατά 90%, όταν αυτά ανήκουν σε υπερπολύτεκνους με έξι (6) παιδιά και άνω.
-VI-
Να επανέλθει το καθεστώς διορισμού των πολυτέκνων εκπαιδευτικών, το μονο μέτρο δημογραφικησ πολιτικησ που απέδωσε στην πράξη.
Επίσης να επανέλθει ο νόμος διορισμού των πολυτέκνων εκπαιδευτικών, κάτι που δεν έχει κανένα οικονομικό κόστος, αλλά αποδείχθηκε το μόνο μέτρο αποτελεσματικής δημογραφικής πολιτικής για τα πολλά χρόνια. Όπως αναφέρει η Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών Πολυτέκνων σε σχετικό Δελτίο Τύπου στις 11/8/2011:
«…Για πρώτη φορά μετά το 1981 η μεταβολή του αριθμού των παιδιών κάτω των 5 ετών είχε θετικό πρόσημο το 2004 και συνεχίζει να αυξάνεται με ρυθμό2% κατά το 2007, 1,64% το 2008 και 2,48% το 2009. Από το 2003 και μετά έχουμε μια σαφή αύξηση του αριθμού των γεννήσεων με το να φτάνουν το 2009 τις 117866 αριθμός που έχει να παρατηρηθεί από το 1986.Ποτέ άλλοτε τα τελευταία 30 έτη δεν παρατηρήθηκε ανάλογη αύξηση ανά τετραετία, πενταετία και δεκαετία. Η εφαρμογή των ν. 3027/2002 και 3255/2004 καθώς και τα μέτρα στήριξης για τους τρίτεκνους με το ν.3454/2006 όπως αποδείχθηκε στην πράξη ήταν μέτρα προς την σωστή κατεύθυνση για την επίλυση του Δημογραφικού Προβλήματος της χώρας».

-VII-
Να παύσει η Κυβέρνηση να θέτει στην ίδια κατηγορία τους πολυτέκνους με τους αγάμους

Σε όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι  σήμερα, ο πολύτεκνος έχει την ίδια μεταχείριση με τους αγάμους:
·         περικοπές μισθών, δώρων,
·         εισφορά αλληλεγγύης,
·         τέλος επιτηδεύματος,
·         νομιμοποίηση αυθαιρέτων,
·         χαράτσια κ.λπ.

Η πρόταση – αίτημα της ΑΣΠΕ:
Σε οποιοδήποτε μέτρο μειώσεων εισοδημάτων ή επιβολής φόρων:
·                 ελάφρυνση κατά 10% για κάθε παιδί έως και το 3ο
·                 ελάφρυνση κατά 15% για κάθε παιδί από το 4ο έως και το 5ο 
·                 πλήρης απαλλαγή για οικογένεια με έξι (6) παιδιά και άνω.
Αντίστοιχα, σε ευεργετικά μέτρα στήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων, ένταξη αυτοδικαίως των πολύτεκνων οικογενειών, κατ’ επιταγή του άρθρου 21 του Συντάγματος.


ΜΗΝΥΜΑ

του Προέδρου της ΑΣΠΕ  κ. Βασιλείου Θεοτοκάτου

O εορτασμός εφέτος της ημέρας των πολυτέκνων ευρίσκει τον πολυτεκνικό κόσμο σε μία από τις χειρότερες περιόδους της ιστορίας του.
Η οικονομική κρίση, που πλήττει την πατρίδα μας - και όχι μόνον - οδηγεί τις πολύτεκνες οικογένειες σε εφιαλτικές καταστάσεις, αφού για  πολλές εξ αυτών υπάρχει πρόβλημα επιβιώσεως. Μπροστά σ΄ αυτή την κατάσταση οι έχοντες την ευθύνη της εξουσίας εξακολουθούν να πολιτεύονται, ως ουδέν να έχει αλλάξει.
Αντί να υπάρξει ένα νοικοκύρευμα του κράτους με περικοπή κάθε δαπάνης, που δεν είναι αναγκαία, συνεχίζονται οι διορισμοί, από όλα ανεξαιρέτως τα κόμματα, εκατοντάδων μετακλητών υπαλλήλων στην Βουλή, ενώ μπορούσαν αντί των διορισμών ν΄ αποσπάσουν δημοσίους υπαλλήλους. Διορίζονται με παχυλότατους μισθούς διάφοροι ημέτεροι της κρατικής εξουσίας (π.χ.12.000 ευρώ μηνιαίως στο συμβούλιο νομισματικής πολιτικής της τραπέζης Ελλάδος!! κ.λπ.).
Συγχρόνως αναγγέλλεται η περικοπή και ουσιαστικώς η κατάργηση των γλίσχρων πολυτεκνικών επιδομάτων και η κατάργηση των αφορολογήτων ποσών για τα παιδιά (!!), σε μια χώρα, που όχι απλώς έχει πρόβλημα υπογεννητικότητος, αλλά έχει ήδη μεταβληθεί σε μία χώρα γερόντων όταν το 20ο/ο του πληθυσμού της είναι άνω των 65 ετών!!
Η πληθυσμιακή αλλοίωση συντελείται με ταχύτατους ρυθμούς και σε λίγα χρόνια οι Έλληνες θ΄ αποτελούν στον τόπο τους μία μειοψηφία υπό εξαφάνιση. Οι πολύτεκνοι θα εξακολουθήσουν τον δρόμο τους αντίθετα στον κατήφορο με την ελπίδα ότι θα υπάρξει ο «βλάχος και ο μπροστάρης που θα οδηγήσει το κοπάδι στη βοσκή».
Τις θερμότερες ευχές μου στις πολύτεκνες οικογένειες που εορτάζουν  σήμερα.      
                                                                                                        
ΜΗΝΥΜΑ
του Γεν. Γραμματέα της ΑΣΠΕ κ. Εμμανουήλ Χρυσόγελου

Φέτος η γιορτή των Πολυτέκνων συμπίπτει δυστυχώς, με την φημολογούμενη και μη διαψευδόμενη από πλευράς Κυβέρνησης,  εξαφάνιση κάθε ίχνους δημογραφικής  και κοινωνικής πολιτικής από την Πολιτεία στη χώρα μας.
Τέτοια επίθεση κατά των Πολυτέκνων δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην Ελλάδα και μάλιστα αυτό έγινε από μια Κυβέρνηση, που μέχρι πριν τέσσερεις μήνες, τους Πολύτεκνους τους είχε κάνει σημαία για να τους “υφαρπάξει” φαίνεται μόνο και μόνο… τη ψήφο!
Ακόμη ηχούν στα αυτιά μας, οι διακηρύξεις του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εργασίας,  ότι «η Ελλάδα δεν γεννάει, γερνάει και ότι η ενίσχυση των Πολυτέκνων δεν είναι σπατάλη, είναι επένδυση στο μέλλον του τόπου».
Ας μάθουν επιτέλους κάποιοι, ότι οι Πολύτεκνοι δεν έκαναν τα παιδιά τους για τα επιδόματα τους, των 44€… Οι Πολύτεκνοι δεν είναι επαίτες! Οφείλουν όμως να αντιληφθούν, ότι η Πολιτεία πρέπει να συμπαρίσταται στον καθημερινό αγώνα επιβίωσης της Πολύτεκνης οικογένειας. Επίσης να καταλάβουν, ότι τα επιδόματα των Πολυτέκνων προέρχονται κυρίως, από τους ίδιους τους Πολύτεκνους, είναι μία έμμεση μερική επιστροφή ΦΠΑ λόγω των πολλαπλών αγορών, που πραγματοποιούν οι πολυμελείς οικογένειές τους, δεν είναι δηλαδή ξένα χρήματα...
Πώς να τους πιστέψουμε όμως, ότι δεν είναι διώκτες της πολύτεκνης οικογένειας, όταν:
-          καταργούν ή δεν επαναφέρουν άμεσα, μέτρα  δίχως κανένα οικονομικό κόστος όπως οι Μετεγγραφές των φοιτητών μας ή ο διορισμός των πολυτέκνων εκπαιδευτικών (που ούτε ως ωρομισθίους ή αναπληρωτές δεν τους προσλαμβάνουν..);;;
-          εξισώνουν στους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης, τον οικογενειάρχη των 3 παιδιών με αυτόν των 14 παιδιών;;;
-         εξισώνουν στο χαράτσι της ΔΕΗ, τον οικογενειάρχη των 4 παιδιών με αυτόν των 14 παιδιών;;;
-         χορηγούν έκπτωση κατά 80% στα πρόστιμα αυθαιρέτων  των Μουσουλμάνων, ενώ σε αυτά των Πολυτέκνων, δεν χορηγούν  καμία έκπτωση;;;
-         δεν μπορούν να καταλάβουν, ότι τα παιδιά δεν είναι τεκμήριο διαβίωσης… Και ότι  ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα, είναι όταν το: οικογενειακό εισόδημα  διαιρείται διά του αριθμού των μελών της οικογένειας (δηλ. γονέων και τέκνων) και το προκύπτον εισόδημα να φορολογείται ατομικώς;;;
-         πέρυσι κάποιοι λασπολόγησαν κατά των παιδιών μας,  λόγω των γνωστών μέτρων που έλαβε η κυρία Διαμαντοπούλου…, αλλά όταν φέτος παρουσιάσθηκαν πολύ  χειρότερα αποτελέσματα από τους εισαγομένους Μουσουλμάνους, και ομογενείς στα ΑΕΙ και μάλιστα στην πλειονότητα αυτών, ουδείς από αυτούς ενοχλήθηκε;;;
Παρά  όλα  αυτά,  που δυστυχώς συμβαίνουν στη χώρα μας και  που εμείς  ουδεμία  ευθύνη φέρουμε,  οι Πολύτεκνοι  θα συνεχίσουμε να γιορτάζουμε  την ημέρα αυτή των Αγίων μας Προστατών, με την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο και ότι δεν θα περάσουν όσοι διώκουν την Πολύτεκνη Οικογένεια και το ξεπούλημα του πλούτου της Ελλάδος.

Χρόνια Πολλά στις Οικογένειες μας.


·        [1] http://www.ert.gr/vioepistimes/item/24218-H-krish-odhgei-se-ypogennhtikothta-ghransh-toy-plhthysmoy
[3] Active ageing and solidarity between generations. A statistical portrait of the European Union 2012. Eurostat Statistical Books ISSN 1830-7906

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Affiliate Network Reviews